2. Olağan Genel Kurulu...

Türkiye Curling Federasyonu Ana Statüsünün 20. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi gereğince “Genel kurul, 4 yılda bir kış olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en geç 3 ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır” hükmüne istinaden;

06 Şubat 2018 tarihinde Erzurum’da gerçekleştirilen federasyonumuz Yönetim Kurulu Toplantısı neticesinde 2. Olağan Genel Kurul’un 31 Mart 2018 tarihinde çoğunluk sağlanamazsa 01 Nisan 2018 tarihinde Ankara The Geen Park Hotel'de yapılmasına karar verilmiştir.. 

KESİN DELEGE LİSTESİ...

2018-2019 YILI FAALİYET RAPORU

2018 YILI DENETİM RAPORU

2017 YILI DENETİM RAPORU

2018-2019 YILI BÜTÇE TASARISI

İTİRAZLAR SONUCU GÜNCELLENEN GEÇİCİ DELEGE LİSTESİ

Genel Kurul Çağrı Gündemi...

Kulüp Delege Bilgi Formu....

Geçici Delege Listesi...

Başkan Adayı Başvuru Bilgi Formu...

Başkan Adayı Başvuru Dilekçesi...

Başkan Adayı Kimlik Numarası Beyanı...

Başkan Adayı Sportif Hak Mahrumiyeti Cezası Bulunmadığının Beyanı...

Başkan Adayı Teklif Beyanı...

Başkan Adayılığı ile İlgili Hususlar...

Başkan Adayı Adli Sicil Kaydı Yazılı Beyanı...