Flor Curling Branşı...

DUYURU

 

            Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı tüm spor federasyonlarda olduğu gibi; Branşla ilgili Antrenörlük kurslarını Spor Bakanlığına bağlı Federasyonlar ve Spor Eğitim Dairesi yetkilidir.

            Ülkemizde yeni olan Floor Curling branşı Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma kurulunun 22.03.2018 tarihinde yapılan toplantısında; Federasyonumuzun 18.01.2018 tarihli ve 2018/42 sayılı yazıya istinaden Federasyonumuzun bir spor dalı olarak faaliyet göstermesini uygun görmüş ve o günkü geçerli olan 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 ve 18’nci maddeleri gereğince 17.04.2018 tarihindeki Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

            Bu nedenle; Ülkemizde Curling (Floor Curling dâhil)  ile ilgili tüm organizasyon ve eğitim faaliyetlerini yürütmekle yetkili kurum Türkiye Curling Federasyonu ve Spor Eğitim Daire Başkanlığı’dır.

            Floor Curling ile ilgili Eğitim faaliyetleri, mahalli, ulusal ve uluslararası organizasyonlar, buna benzer tüm etkinlikler Federasyonumuzla kamu kurumlar, kuruluşlar ve özel dernekler arasında yapılacak protokollerle yürütülür.